Bevestiging/verankering

De verankeringen worden met de geveldragers op maat ontworpen en berekend volgens alle geldende eisen en normen. Alle berekeningen, bijbehorende details en maatvoeringen van uw project leggen we vast in een project werkboek.

De geveldragers kunnen op verschillende manieren verankerd worden aan de achterliggende dragende constructie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van doorsteekankers, chemische ankers, spreidankers of een ankerrail met hamerkopbouten.

Alle verankeringen worden standaard meegeleverd door Scaldex en dient ook gebruikt te worden. De geveldragers verankeren met ander soort verankering dan meegeleverd enkel na goedkeuren Scaldex.

Het aandraaimoment verschilt per type verankering. Hou altijd het opgegeven aandraaimoment op de meegeleverde doos aan of anders zoals in tabel hiernaast.

Eigenschappen