Leviat voor constructeurs

Bij het verankeren van geveldragers, lateien en beugels ten behoeve van het metselwerk worden krachten overgebracht naar de achterliggende constructie. Het is cruciaal dat de berekening van die krachtenverdeling klopt. Leviat verwerkt de bouwkundige details en vertaalt ze naar constructieve details. Het gaat daarbij om berekeningen en uitgangspunten op het gebied van draaglast, maatvoering et cetera. Alle details worden uitgewerkt en vastgelegd in een werkboekje voor de uitvoering. Voordat het maatwerk in productie gaat, controleert de constructeur alle gegevens / uitgangspunten en geeft akkoord.

Daag ons uit met uw project

Leviat verwerkt de bouwkundige details en vertaalt ze naar constructieve details